13 Οκτωβριου, 2018

Design Sprint για Ασφαλές και Υπεύθυνο Παιχνίδι (2η μέρα)

Χώρος διεξαγωγής: YouthMakerspace, Λάρνακα

Το διαδραστικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

 

08:30 – 09:00
Άφιξη Συμμετεχόντων
09:00 – 11:00
Δημιουργία Εικονογραφημένων Σεναρίων (Storyboards)
11:00 – 11:30
Διάλειμμα για Καφέ
11:30 – 13:00
Εισαγωγή στη Δημιουργία Προτοτύπων
13:00 – 14:30
Lunch Break
14:30 – 15:30
Ομαδική Εργασία - Δημιουργία Προτοτύπων
15:30 – 17:00
Ανάπτυξη Προτοτύπων
17:00 – 17:30
Διάλειμμα για Καφέ
17:30 – 19:00
Παρουσιάσεις Αποτελεσμάτων Εργαστηρίου