ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΑΚΚΟΥ

Πρόεδρος, Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, Κύπρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η κ. Ιωάννα Φιάκκου είναι η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, της ανεξάρτητης δημόσιας αρχής, η οποία είναι αρμόδια για τη ρύθμιση, την εποπτεία και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων στοιχήματος στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στην ΕΑΣ, συνεργάστηκε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της κυπριακής βιομηχανίας στοιχημάτων και κατάφερε να εφαρμόσει αυστηρά μέτρα εφαρμογής και παρακολούθησης. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση αδειών σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες στοιχήματος στο διαδίκτυο. Ασχολείται με την εκπόνηση νομοσχεδίου το οποίο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την ενημέρωση της βιομηχανίας στοιχημάτων στην Κύπρο, λαμβάνωντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του στοιχήματος, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.